Randers Jernstøberi A/S

| Metervej 4 • DK-8940 Randers SV • Danmark

Tlf +45 86 42 18 88 | E-mail info@randersjern.dk

ADV dokumentation (Administration, drift og vedligeholdelse)

ADV


Generelt
Denne generelle dokumentation gælder sammen med produktbladet for produktet og vor generelle
monteringsvejledning.
Produktblad og monteringsvejledning kan findes på hjemmesiden
Produktbladet angiver brugsområdet, VVS nr., Art. nr., betegnelse, materiale, standard, klasse, vægt samt målskitse og billede / tegning af produktet.

Producent / Leverandør
Produkter mærket ”Furnes” er produceret på Furnes Jernstøberi AS eller hos en af vore underleverandører.
Vor forretningsadresse er:
Randers Jernstøberi A/S
Metervej 4
8940 Randers SV
Tlf. 86 42 18 88
E-mail: hlj@randersjern.dk
Hjemmeside: www.randersjern.dk
Randers Jernstøberi A/S er datterselskab af Furnes Jernstøperi AS i Norge, som er ejet af AVK i Danmark.

Certificering
Støberieret er certificeret i henhold til NS EN ISO 4001 og NS EN ISO 9001 af Kiwa TI Sertifisering AS.

Produkter mærket med ”K” og/eller ”NS” -kronemærket er certificeret af Kontrollrådet AS. Produkterne er testet som komplette sæt. For at opretholde de tekniske kvaliteter og funktioner forudsættes det, at produkterne benyttes som komplette enheder.

Karme, dæksler og riste er produceret i henhold til EN 124-1 & EN124-2

Alle certifikater er tilgængelige på hjemmesiden.

Miljødeklaration
• Metal
Forskellige kvaliteter af støbejern er baseret på recirkuleret skrotjern, råjern og andre tilsætningsstoffer.
Støbejernet produceres i.h.t. NS EN 1561 for gråjern EN GJL 200 og NS EN 1563 for sg-jern EN GJL 500-7
• Dæmpningsringe og pakninger
Disse leveres i Polyuretan, gummi, HDPE og TPE afhængig af formål og anvendelsesområde.
• Isolering

Polystyren og polyuretan

 • Emballage

Genbrugeligt standardpaller af træ

 • Lager: Der skal ikke tages specielle hensyn til lagring af produkterne. Produkterne kan oxidere på overfladen når de udsættes for fugt. Dette påvirker imidlertid ikke produktets brugsegenskaber.

EDP – en type III miljødeklaration

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration er dokumentation for et byggemateriales miljøpåvirkning. Det er producenten af byggematerialet, der får udarbejdet EPD’en. EPD’en bliver uvildigt verificeret af en 3. part.

Kravene til EDP miljødeklaration er specificeret iht. ISO 14025. En EDP laves på baggrund af en LCA-analyse iht.  ISO 14040 – 14044. Dette sikrer en standardiseret miljøinformation inde for samme produktkategori, som sammenligner produkter uafhængigt af region eller land.

EDP er en akkrediteret verificeret miljødeklaration, som sikrer miljøinformation i henhold til 4 krav: Objektivitet, sammenlignelighed, troværdighed og adderbarhed.

Vedligeholdelse
Levetiden for brøndgods er afhængig af trafikbelastningen. Når produkterne ikke udsættes for trafik-
belastning er levetiden >10 år. Brøndgods i vejområder bør inspiceres visuelt mindst 1 gang pr. år,
og her bør man gøre

 • Visuel kontrol. Synlige fejl og mangler undersøges nærmere og nødvendige udskiftninge foretages. Ved mønsterdybde under 1 mm udskiftes karm og dæksel.
 • Karmen skal sidde fast i asfaltoverfladen og i niveau med denne. Afvigelse kræver omlægning af karmen.
 • Ved udskiftning af dæksel eller karm skal de være fra samme producent, for at låsemekanismen kan garanteres.
 • Klaprende dæksler udskiftes til dæksler med pakning. Slidt pakning udskiftes.

Recirkulering
Materialerne som bruges, afgiver ingen gasser eller indeholder miljøskadelige elementer.
Vore støbejernsprodukter kan genanvendes 100%. Klapringe, pakninger og isolering kan afhængig af materialet genanvendes eller deponeres som almindeligt affald.

Komposit

BMC – bulk moulding compound. Glasfiberarmeret termohærdeligt polymermateriale.

 • Kompositten kan falme af solen, dette har ikke indvirkning på styrken.
 • Materialet kan ikke umiddelbart genbruges. Ved skrotning skal materialet til deponi.
 • Visuel kontrol. Synlige fejl og mangler undersøges nærmere og nødvendige udskiftninger
  foretages.
 • Karmen skal sidde i niveau med overfladen. Afvigelse kræver omlægning af karmen.
 • Dæksel skal løftes lige op i løfteøjer med tilhørende værktøj. Hvis der er 2 løfteøjer, skal begge benyttes.