Randers Jernstøberi A/S

| Metervej 4 • DK-8940 Randers SV • Danmark

Tlf +45 86 42 18 88 | E-mail info@randersjern.dk

Certifikater


Vor kvalitetssikring er din garanti for god kvalitet!
Systemet for kvalitetssikring er siden 1996 godkendt efter NS-ISO 9001

 

 
Sertifikat Furnes Jernstøperi 2022 EN124_2 PDF  

 

Vores brøndgods leveres i henhold til DS EN-124-2 med tilhørende standarder. Dette fremgår af at produkterne er mærket EN124.

Dette betyder at de, udover vores egen kontrol, er certificeret af Kontrolrådet for betonprodukter.

EDP – en type III miljødeklaration

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration er dokumentation for et byggemateriales miljøpåvirkning. Det er producenten af byggematerialet, der får udarbejdet EPD’en. EPD’en bliver uvildigt verificeret af en 3. part.

Kravene til EDP miljødeklaration er specificeret iht. ISO 14025. En EDP laves på baggrund af en LCA-analyse iht.  ISO 14040 – 14044. Dette sikrer en standardiseret miljøinformation inde for samme produktkategori, som sammenligner produkter uafhængigt af region eller land.

EDP er en akkrediteret verificeret miljødeklaration, som sikrer miljøinformation i henhold til 4 krav: Objektivitet, sammenlignelighed, troværdighed og adderbarhed.

                            

               EPD-SG jern                                           EPD-GR jern                          Fornybar energi Furnes Jernstøperi